ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Luca Pinciroli

Bartender of Paradiso bar in Barcelona, one of the most prestigious cocktail bars mentioned in the 50 Best bars list.

Ατζέντα ομιλητή

Exhibition
Ημέρα / Ώρα
Πληροφορίες
Athens Bar Show 2019
06 Νοεμβρίου, 2019
19:00 – 19:40

STIRRING UP THE FUTURE OF BARTENDING!