ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Leo Lahti

With over 14 years in the industry, Leo has all the experience you could ask for. He has been runing some of the best bars in Sweden over the years and now he is managing one of the greatest bars in world.

Ατζέντα ομιλητή

Exhibition
Ημέρα / Ώρα
Πληροφορίες
Athens Bar Show 2019
06 Νοεμβρίου, 2019
11:40 – 12:20

STIRRING UP THE FUTURE OF BARTENDING!