ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Gabriele Langella

Born in Naples, Italy – 26/05/1964
He graduated from "Economics and business administration" department in 1991.
From 1991 until February 2005 he worked in coffee business as Export manager for the Italian company Kimbo.
From March 2015 till today in Spirits as Export Director.
From March 2015 till May 2017 he worked for the Spanish Group Zamora responsible for the brands: Limoncello Villa Masa and Licor 43.
From June 2017 he is working for Gruppo Caffo being responsible for all the products.

Ατζέντα ομιλητή

Exhibition
Ημέρα / Ώρα
Πληροφορίες
Athens Bar Show 2019
06 Νοεμβρίου, 2019
16:00 – 16:40

STIRRING UP THE FUTURE OF BARTENDING!